Tra cứu tình hình thực hiện báo cáo

Đợt báo cáo
Thời gian gửi báo cáo

Danh sách kết quả tìm kiếm

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 luannt305
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
6666666666 abc
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Tam Vương
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0101767563 Ve may bay gia re
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0101380911 Nhac.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0101380911 Chacha
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
5 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0102225186 Dealtoday
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
6 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0101380911 Amusic
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
7 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0303217354 Thế Giới Di Động
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
8 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0303217354 Điện Máy Xanh
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
9 Công Ty CP Golden City
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0102371959 chovinh.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
10 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0102196915 META.vn - Mua sắm trực tuyến
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
11 Công ty Cổ phần Foody
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0311828036 Foody - Eat Drink Travel
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
12 Công ty TNHH Recess
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0308808576 Lazada
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
13 Công ty TNHH Thương Mại Sáng Tạo Việt
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0106857563 Handtown
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
14 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Mạng Vi Na
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0305418909 123Phim
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
15 Công Ty TNHH JOBZREFER
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0312130808 Pingo.vc
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
16 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0302286281 Nguyen Kim Shopping
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
17 Công ty TNHH Tappcommerce Việt Nam
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0313857579 Tappmarket
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
18 Công Ty TNHH Grab
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0312650437 Grab
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
19 Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Điện Tử Judy & Jade
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
5701770246 jj2223
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
20 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Thiên Bảo
Thời gian làm báo cáo 24/02/2020
0313770423 ThanBach
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo