Tra cứu tình hình thực hiện báo cáo

Đợt báo cáo
Thời gian gửi báo cáo

Danh sách kết quả tìm kiếm

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Recess
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0308808576 Lazada
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
2 Công ty TNHH Thương Mại Sáng Tạo Việt
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0106857563 Handtown
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
3 Công ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0101595681 Galaxy Cinema
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
4 Công ty TNHH Shopee
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0106773786 Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
5 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0302712571 MẮT BÃO MOBILE 1.2
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
6 Công ty TNHH BIBABO
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0107048438 BiBaBo– Hỏi đáp sức khoẻ cho con
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
7 Công ty Cổ Phần Moki
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0107370701 MOKI - Mua bán trên di động cho mẹ và bé
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
8 luannt305
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
6666666666 abc
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
9 Công ty Cổ phần Tập Đoàn TVG
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0101767563 Ve may bay gia re
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
10 Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0312479081 DDAU
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
11 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0101380911 Nhac.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
12 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Mê Kông Com
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0303615027 Vinabook Reader
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
13 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0101380911 Chacha
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
14 Công Ty Cổ Phần Fim Plus - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0106539659-001 Fim+
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
15 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0102225186 Dealtoday
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
16 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0101380911 ViClip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
17 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0101380911 Amusic
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
18 Công ty TNHH Ludiino
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0312861276 Golfconnect24
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
19 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0303217354 Thế Giới Di Động
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
20 Công Ty Cổ Phần PasGo
Thời gian làm báo cáo 03/01/2023
0106329034 PasGo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo