Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 Thế Giới Di Động
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 Điện Máy Xanh
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 Thế Giới Di Động
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 VuiVui
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
5 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 thegioididong.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
6 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 dienmayxanh.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
7 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 dienthoaisieure.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo