Thông báo về việc nộp Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử 2017

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các website, ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT), tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đề nghị Thương nhân, tổ chức nộp Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT năm 2017.

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các website, ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT), tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đề nghị Thương nhân, tổ chức nộp Báo cáo tình hình hoạt độngTMĐT năm 2017.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị các thương nhân, tổ chức cung cấp thông tin theo Mẫu tại đây và gửi Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2017 bản giấy (có chữ ký và đóng dấu) về Cục trước ngày 30 tháng 9 năm 2017 theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương

Phòng 402, Tòa nhà 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT nào không gửi Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2017 sẽ bị chấm dứt hồ sơ website cung cấp dịch vụ TMĐT và công bố trên www.online.gov.vn do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định (Chi tiết vui lòng xem quy định tại Điều 27, Điều 56, Điều 57 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Điều 18 và Điều 20 của Thông tư số 47/2014/TT-BCT).

Cục TMĐT và KTS thông báo để các thương nhân, tổ chức biết, thực hiện.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Điện thoại:(04) 22205512

Email:qltmdt@moit.gov.vn

Lưu ý: THÔNG BÁO NÀY ĐỒNG THỜI ĐƯỢC GỬI VÀO EMAIL CỦA QUÝ VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI ONLINE.GOV.VN