Thông báo về việc nộp báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức trong việc nộp báo cáo tình hình hoạt động TMĐT hàng năm, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đang triển khai hệ thống nộp báo cáo tình hình hoạt động TMĐT trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Online.gov.vn. Dự kiến, hệ thống chính thức được cung cấp trong tháng 11/2019.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức trong việc nộp báo cáo tình hình hoạt động TMĐT hàng năm, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đang triển khai hệ thống nộp báo cáo tình hình hoạt động TMĐT trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Online.gov.vn. Dự kiến, hệ thống chính thức được cung cấp trong tháng 11/2019. 

Cục TMĐT và KTS đề nghị quý doanh nghiệp, tổ chức theo dõi thông tin tại Hệ thống Online.gov.vn hoặc thông tin được Cục thông báo qua thư điện tử để kịp thời thực hiện báo cáo theo quy định.