Tra cứu tình hình thực hiện báo cáo

Đợt báo cáo
Thời gian gửi báo cáo

Danh sách kết quả tìm kiếm

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần Foody
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0311828036 Foody - Eat Drink Travel
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
2 Công ty TNHH Recess
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0308808576 Lazada
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
3 Công ty TNHH Thương Mại Sáng Tạo Việt
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0106857563 Handtown
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
4 Công ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0101595681 Galaxy Cinema
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
5 Công ty TNHH Shopee
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0106773786 Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
6 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0302712571 MẮT BÃO MOBILE 1.2
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
7 Công ty TNHH BIBABO
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0107048438 BiBaBo– Hỏi đáp sức khoẻ cho con
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
8 Công ty Cổ Phần Moki
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0107370701 MOKI - Mua bán trên di động cho mẹ và bé
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
9 Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0312479081 DDAU
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
10 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Mê Kông Com
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0303615027 Vinabook Reader
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
11 Công Ty Cổ Phần Fim Plus - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0106539659-001 Fim+
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
12 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0101380911 ViClip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
13 Công ty TNHH Ludiino
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0312861276 Golfconnect24
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
14 Công Ty Cổ Phần PasGo
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0106329034 PasGo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
15 Công Ty TNHH Fastsell
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0106931104 Fastsell
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
16 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0101380911 Waka
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
17 Công ty Cổ phần VNP Group
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0102015284 Vật Giá - Happy shopping
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
18 Công ty Cổ Phần Hotdeal
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0310955176 Hotdeal.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
19 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0106774081 Sàn giao dịch TMĐT Banxehoi.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
20 Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
Thời gian làm báo cáo 28/12/2021
0104630479 Sàn giao dịch TMĐT batdongsan.com.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo