Tra cứu tình hình thực hiện báo cáo

Đợt báo cáo
Thời gian gửi báo cáo

Danh sách kết quả tìm kiếm

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH mua sắm tại nhà VTV-Hyundai
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0313572904 VTV-HYUNDAI
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
2 Công ty TNHH Thousand Hands
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0310752786 Thousand Hands
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
3 Công ty TNHH Chợ Tốt
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0312120782 Chợ Tốt – Mua bán rao vặt
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
4 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0101380911 An ninh xã hội
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
5 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0101380911 Vclip
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
6 Công ty Cổ phần Gigatum Việt nam
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0106277964 Clingme
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
7 Công ty TNHH Chợ Tốt
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0312120782 Chợ Tốt – Mua bán rao vặt
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
8 Công ty TNHH Thương mại điện tử LOTTE Việt Nam
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0313626885 Lotte.vn
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
9 Đỗ Thị Mười
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
10 Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ An An
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0105956593 ECGo-ECG on the go
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
11 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0102852740 Tiếng Anh 123
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
12 Cty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0302966255 KienXinh
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
13 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
14 Công Ty TNHH Công Nghệ Cititech
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0313518544 Grabhotel
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
15 Công ty TNHH Cùng Mua
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0310967735 Cùng Mua-Mua sắm giá ưu đãi
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
16 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Up
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0313612716 UP Inns
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
17 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0312776486 Sendo
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
18 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0310449476 Vietnammm.com
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
19 Công ty Cổ phần Go2Joy Việt Nam
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0311850218 Go2Joy
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
20 Công ty TNHH 8 CHỢ
Thời gian làm báo cáo 28/12/2023
0314161664 SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 8 CHỢ
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo