Gia hạn thời gian nộp báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2019

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các website và ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đã gửi thông báo tới các Doanh nghiệp về việc thực hiện Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2019 trực tuyến trên Hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ: baocao.online.gov.vn trước ngày 14 tháng 02  năm 2020.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Cục TMĐT và KTS vừa thực hiện nâng cấp hệ thống Quản lý hoạt động thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi đăng nhập hệ thống hoặc chưa nhận được thông tin để thực hiện báo cáo đúng thời hạn theo quy định. Do đó, Cục TMĐT và KTS sẽ gia hạn thời gian nộp báo cáo trực tuyến đến ngày 28 tháng 02 năm 2020. Sau thời gian này, Hệ thống sẽ chấm dứt hồ sơ website TMĐT và đưa vào danh sách vi phạm trên trang www.online.gov.vn những  thương nhân, tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

  • Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
  • Điện thoại: (024) 22205512
  • Email: qltmdt@moit.gov.vn