Quy trình thực hiện báo cáo

Tình hình hoạt động thương mại điện tử

Cung cấp thông tin tình hình hoạt động thương mại điện tử để phục vụ công tác thống kê, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

1

Đăng nhập hệ thống

Cá nhân, Thương nhân, tổ chức đăng nhập bằng tài khoản trên online.gov.vn

2

Chọn báo cáo cần thực hiện

Chọn báo cáo và thực hiện kê khai thông tin theo mẫu

3

Gửi báo cáo xét duyệt

Rà soát thông tin đã kê khai và gửi báo cáo

4

Chuyên viên xử lý và xét duyệt

Chuyên viên rà soát thông tin đã kê khai và xét duyệt báo cáo

BÁO CÁO ĐANG DIỄN RA

Báo cáo thương mại điện tử 2019

Từ ngày 15/01/2020 - Đến ngày 14/02/2020

Tra cứu tình hình thực hiện báo cáo

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2019

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các website thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) thông báo tới các Doanh nghiệp việc gửi Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2019 của doanh nghiệp.

Thông báo về việc nộp báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức trong việc nộp báo cáo tình hình hoạt động TMĐT hàng năm, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đang triển khai hệ thống nộp báo cáo tình hình hoạt động TMĐT trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Online.gov.vn. Dự kiến, hệ thống chính thức được cung cấp trong tháng 11/2019.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2018

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các website, ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT), tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đề nghị thương nhân, tổ chức nộp Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT năm 2018.