Tra cứu tình hình thực hiện báo cáo

Đợt báo cáo
Thời gian gửi báo cáo

Danh sách kết quả tìm kiếm

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch Vụ Na va
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0310196105 nava.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0553815433 tradequangngai.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Sở Công Thương Đồng Nai
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
3600875062 ecdn.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0101871229 enbac.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
5 CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0101871229 rongbay.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
6 CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0101871229 muare.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
7 Công ty Cổ Phần Truyền Thông Hoàng Kim Long
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0310594459 51deal.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
8 Công ty cổ phần thương mại điện tử VIETNAMNAY
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0104999932 vietnamnay.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
9 Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0102015284 vatgia.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
10 Công ty cổ phần dịch vụ Cartel Việt Nam
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0307506452 runhau.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
11 Công ty TNHH Big
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0311092356 remoingay.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
12 Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Vinapo
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0101787094 alezaa.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
13 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẠCH ĐẰNG GIANG
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0104082279 chothueBDS.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
14 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG BIHACO
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0102885150 chonmua.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
15 Công ty cổ phần tư vấn bất động sản nhà đất 24h
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0102724026 zoomua.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
16 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG HOÀNG NGÂN
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0104988345 thongtingia.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
17 CÔNG TY TNHH DT HOMELAND
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0311035781 vndiaoc.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
18 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học Nhật Nguyệt
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0304899283 5giay.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
19 Công ty TNHH Tư Vấn Marketing và Thương hiệu
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0104227044 thegioicar.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
20 Công ty TNHH Dịch vụ trực tuyến EZBooking
Thời gian làm báo cáo 16/01/2020
0105769459 ezbooking.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo