THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2018

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các website, ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT), tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đề nghị thương nhân, tổ chức nộp Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT năm 2018.

 

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các website, ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT), tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đề nghị thương nhân, tổ chức nộp Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT năm 2018.
 
Cục TMĐT và KTS đề nghị các thương nhân, tổ chức cung cấp thông tin theo Mẫu tại đây và gửi Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2018 bản giấy (có chữ ký và đóng dấu) về Cục trước ngày 20 tháng 10 năm 2018 theo địa chỉ sau:
 
Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương
Phòng 402, Tòa nhà 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT nào không gửi Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2018 sẽ bị chấm dứt hồ sơ website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT và công bố trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT (online.gov.vn) do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định (chi tiết xem quy định tại Điều 27, Điều 56, Điều 57 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Điều 18 và Điều 20 của Thông tư số 47/2014/TT-BCT).
 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
Điện thoại: (024) 22205512; Email: qltmdt@moit.gov.vn
 
LƯU Ý: THÔNG BÁO NÀY ĐỒNG THỜI ĐƯỢC GỬI VÀO EMAIL CỦA QUÝ VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI ONLINE.GOV.VN.