Gia hạn thời gian nộp báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2020

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các website và ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) thông báo tới các Doanh nghiệp việc gửi Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2020 của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc khi đăng nhập Hệ thống hoặc chưa nhận được thông tin để thực hiện báo cáo đúng thời hạn theo quy định. Do đó, Cục TMĐT và KTS sẽ gia hạn thời gian nộp báo cáo trực tuyến đến ngày 26 tháng 01 năm 2021. Sau thời gian này, Hệ thống sẽ chấm dứt Hồ sơ website TMĐT và đưa vào danh sách vi phạm trên trang www.online.gov.vn những thương nhân, tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

  • Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
  • Điện thoại: (024) 22205512
  • Email: qltmdt@moit.gov.vn